WALLS

Pintura mural, Vila Nova de Santo André (2016-2017)

Pintura de quarto, Vila Nova de Santo André (2019-2020)

Pintura mural, Carnaxide (2017-2018)

Pintura mural, Praia das Areias Brancas, Santo André (2017)